Kad vecā ābele pieglaužas senajai mājai, tad sajūti senatnes stāstu elpojam...