Ainava, kurā lūkojoties Dvēsele tā tīkami smeldz...no laimes, no prieka, no dabas krāšņuma...