Jan. 27, 2019

Vienkārši BŪT!

Kā kokam, kā zaram, kā akmenim,

kā debesīm, kā sniegam, kā rasas lāsei,

kā lietum un saulei un VISAM! 

BŪT pieņemošam un mīlošam!

Tik vienkārši un reizē tik nevienkārši!

Es mācos BŪT, jo man TE ir vieta!