Jun. 2, 2018

VASARĀ

Kas es esmu?

ES ESMU ES.

Otras tādas nav un nekad arī nebūs. Viss, ko jūtu un sajūtu, redzu un ieraugu, dzirdu un saklausu, domāju un sapņoju, saku un pasaku, ir svarīgi un patiesi. Neviens cilvēks ne pirms, ne pēc manis nedzīvos tieši tā, kā es, nejutīs to, ko jūtu es un nepasacīs to, ko teikšu es.

Man pieder mana dzīve un es varu izvēlēties, kādu es to radu. Es kā radītājs varu veidot sevi, liekot vienu mazu ieguvumu pie otra. Vienu mirkli, kurā esmu izjutusi dzīves garšu, pie otra, līdz sajūtu sevī ieplūstam mieru un rāmumu un pieņemu sevi tieši tik unikālu, kāda es esmu.

Es varu sev izplest spārnus - uzdrīkstoties vērst skatienu uz skaisto horizontu. Sirds lec pa muti ārā, kad paceļos lidojumā, bet, jūtot, ka varu noturēties, vairs negribu atgriezties lejā. Bet es zinu, es varu lidot un varu arī nelidot, varu vien pirkstu galiem pieskarties zemei un tomēr būt ciešā saiknē ar to un tajā pašā laikā, būt trauslā lidojumā. Viss ir vienuviet.

Arvien biežāk es varu vienkārši būt es. Necīnoties, neiekarojot, nepierādot un nepārliecinot.Izbaudīt mirkli - ES ESMU.

Vien esot šeit, šajā mirklī un šajā sekundes simtdaļā... es ieskatos sev acīs, lai ieraudzītu tajā visu pasauli. Un mana pasaule ir dievišķi skaista un piepildīta tieši ar to, ar ko es pati to piepildu.

Ieskaties savās acīs un ieraugi savējo pasauli un pildi to, piepildi to ar mīlestību, ar krāsām, ar piedzīvojumiem, ar glāstiem un skatieniem, ar rasas pieskārieniem un zemes garšu, ar ziediem un putnu treļļiem, ar saullēktiem un ugunīgiem saulrietiem...ar...

Lai mirdzoša Tava vasara! ❤